Β 
662.jpg
SR-WM 662

πŸ‰  Recommended for

        spring plantation.

πŸ‰  Earliness, fruit size 

       and uniformity are the

       main advantages of

       this variety. 

631.jpg
SR-WM 631

πŸ‰  For Spring and summer

        plantation.

πŸ‰  Very attractive fruit. 
πŸ‰  Shiny dark color.

πŸ‰  Excellent uniformity. 

706.png
SR-WM 706

πŸ‰  For Spring and summer

        plantation.

πŸ‰  High uniform fruit. 
πŸ‰  Attractive fruit color.

721.jpg
SR-WM 721

πŸ‰  Recommended for

        spring plantation.

πŸ‰  High uniformity.

πŸ‰  Good yield. 

696_edited.jpg
SR-WM 696

πŸ‰  For Spring and summer

        plantation.

πŸ‰  Large uniform fruit.

πŸ‰  Attractive fruit color.

πŸ‰Recommended to be

      positioned for the early

      and main growing season.

733 ss.jpg
SR-WM 733

πŸ‰  Recommended for

        spring plantation.

πŸ‰  High uniformity.

πŸ‰  Excellent yield.

669.jpg
SR-WM 669

πŸ‰  For spring and summer

        plantation.

πŸ‰  Large uniform fruit.
πŸ‰  Attractive fruit color.

Wat.png

πŸ‰

πŸ‰

Β